پخش بذر پیاز ارغوان

شرکت پخش بذر پیاز روز بلند ارغوان

پیاز از سبزی جاتی می باشد که در فصل زمستان کشت و برداشت می شود این سبزی در کشور یک محصول پر فروش می باشد. کشاورزانی که به پرورش این سبزی روی آورده اند، اکثرا از

بیشتر بخوانید