قیمت بذر گوجه فرنگی سوند

قیمت روز بذر گوجه فرنگی سیوند نیم کیلویی

قیمت روز بذر گوجه فرنگی سوند نیم کیلویی در نمایندگی های عرضه کننده موجود است. از این بذر برای کشت گوجه ربی استفاده می شود. شکل میوه این بذر کروی می باشد شکل ظاه

بیشتر بخوانید

قیمت بذر گوجه فرنگی سیوند نیم کیلویی

در بین ارقام متفاوت گوجه فرنگی، نمونه های سوند، به خاطر کیفیت برتر و بازدهی بیشتری که از خود بروز داده است، توانست آمار فروش چشم گیری را به خود اختصاص دهد. خواص

بیشتر بخوانید