قیمت بذر پیاز واریته زعفران

قیمت انواع بذر پیاز واریته ارغوان

بذر پیاز واریته ارغوان یک محصول درجه یک و مرغوب در صنعت کشاورزی و کشت و زرع می باشد. در این عرصه ی تولید مواد غذایی و نیاز های اساسی، همیشه نوع بذر مصرفی اهمیت

بیشتر بخوانید