فروشگاه مرکزی بذر خربزه

فروشگاه مرکزی بذر خربزه مشهدی

در حال حاضر با استفاده از دانش متخصصین و کارشناسان کشاورزی، بذرهای خربزه مشهدی استانداردی تولید شده اند که به هیچ عنوان در آن ها اثرات بذرهای تراریخته وجود ندار

بیشتر بخوانید