عرضه کننده بذر خربزه مشهدی

عرضه کننده عمده بذر خربزه مشهدی مینو

خربزه به‌ عنوان یکی از میوه‌ های تولید شده در مشهد می‌ باشد که توسط بذر آن کاشت می‌ شود و از بازار فروش بسیار خوبی نیز برخوردار می‌ باشد، عرضه کننده عمده بذر خر

بیشتر بخوانید