عرضه بذر پیاز طلایی عمده

عرضه کنندگان بذر پیاز طلایی به صورت عمده

پیاز از جمله صیفی جات بسیار پرمصرف در جهان است. این گیاه از خانواده ی سیرهاست که می توان آن را سلطان صیفی جات دانست؛ البته این لقب به دلیل برخورداری این خانواده

بیشتر بخوانید