سفارش بذر پیاز اطلس

سفارش عمده بذر استاندارد پیاز اطلس

کشت و تکثیر پیاز از طریق بذر می باشد. و با توجه به تنوع موجود در میان محصول پیاز انواع بذر های مختلفی از آن در بازار ارائه شده است.بذر استاندارد پیاز اطلس یکی ا

بیشتر بخوانید