توزیع بذر هندوانه

شرکت توزیع بذر هندوانه عمده

هندوانه از میوه های شیرین و آبدار است که سایز بزرگی هم دارد و در بیشتر نقاط کشور کاشته می شود. این محصول توسط بذرهایی درشت کاشته می شود که این دانه بیشترین رشد

بیشتر بخوانید