تامین کننده بذر گوجه فرنگی البرز

تامین کننده بذر گوجه فرنگی واریته البرز

گوجه از محصولات صیفی جاتی می باشد که مصرف زیادی به صورت های مختلفی دارد که برای کشت نیاز به بذر های مناسبی دارد تا بتواند محصولی ارگانیک و زیاد برداشت کند. کشاو

بیشتر بخوانید